top of page

שיח בפרד״ס - קריאות חדשות במסורת היהודית | נדין שנקר

גישתו המקורית של "שיח בפרדס" חושפת את המודוסים של החשיבה היהודית לאורך המסורת. הספר מציג פריסה רחבה של טקסטים מן המקרא, התלמוד והקבלה.

מודוסים אלה הם: פרדוקס, שבירת-הכלים, אי-ודאות, דמיון והגיון, תורת-המורכבות, ותפישה חדשה של זמן-חלל.

 

ד"ר נדין שנקר היא סופרת ומרצה לפילוסופיה יהודית וקבלה. לִמדה 26 שנה באקדמיה לאמנויות "בצלאל". כיום היא ראש בית המדרש לקבלה "טל הנסתר".

קראו את הפרק הראשון מתוך הספר. 

bottom of page