top of page
אור השמים ירד על כדור הארץ | קציעה עלון

אור השמים ירד על כדור הארץ | קציעה עלון

״מן הרגע בו אנו נולדים פועמת בנו הכמיהה הידועה, שנוסחה בעשרות מכתמים רוחניים, פילוסופיים ומיסטיים, לשוב למקורותנו. לשוב אל אותו מקום קדום וקדמוני, אל גן העדן הפרוש במרחב פורח, או דווקא אל הרחם האנושית החמימה והמגנה. לחיפוש הזה אחר הלא-ידוע, לתשוקה הזו המתפעמת בנו תדיר, עשרות מופעים, רגשיים ואינטלקואליים כאחד, בחיינו האישיים ובתרבות כולה.״

 

ד״ר קציעה עלון, חברה בקבוצת ספר הידע משנת 2005, מגוללת את סיפורו של ספר הידע בישראל. 

הספר כולל ראיון מקיף עם מתרגמת הספר, דרה שראן. 

 

ספר הידע עוסק בתולדות האדם והעולם. הספר התפרסם בטורקיה על ידי עמותה הנקראת "התאחדות אחוות העולם".

משימתה העיקרית של עמותה זאת היא לקרב אנשים, עמים ודתות אלה לאלה, ולהפטר מאמונות ודעות קדומות.

ספר הידע קורא לסובלנות במשפחה ובחברה, לאחריות ולשמירה על הטבע ועל בעלי חיים, לתמיכה ולעזרה של בני האדם זה בזה. 

ספר הידע נכתב בטורקיה על ידי ודיאה ביולנט (אונסו) צ'וראק, במשך 12 שנה, בין 1981 ל- 1993. הספר יצא לאור בשנת 1993.

 

 

    80.00₪מחיר