פרקי אבות פילוסופיים | צדוק עלון ובני שרייבר

פרקי אבות פילוסופיים | צדוק עלון ובני שרייבר

ספר זה מעמת היגדים סמי-פילוסופיים המפוזרים על פני פרקי אבות עם משנתם הפילוסופית של הוגי דעות מערביים. במהלך השנים נכתבו חיבורים רבים על פרקי אבות, שכן אלו נוגעים בשלל בעיות אנושיות וחברתיות המעסיקות את בני האדם מאז ומעולם. אולם, ספר זה הוא הראשון הדן בצורה שיטתית, תמציתית ומעמיקה בהיגדים הפילוסופים הפזורים לאורכם. עם זאת, הספר כתוב בבהירות ובלשון קולחת, ממעיט בהערות שוליים וב"דקדוקים אקדמאיים" והוא מביא בפני הקורא המתעניין מקורות רלבנטיים לדיון.

תרומת הספר הנה כפולה: ראשית, הוא מקבץ רעיונות והיגדים העוסקים באותו עניין פילוסופי אך מופיעים במקומות שונים בפרקי אבות ולעיתים אף נאמרים על ידי הוגים שונים; זאת בשונה מחיבורים אחרים שמפרשים כל משנה ומשנה לפי סדר הופעתה. שנית, הספר מעמת בין היגדים פילוסופיים שנאמרו על ידי חכמי ישראל בפרקי אבות לבין הגותם של פילוסופים מערביים באותו נושא, תוך חידוד השווה והשונה ביניהם. בחלק מן הפרקים הספר מציע גם פרשנות מקורית לבעיות ולקשיים שנותרו בהבנת ההיגדים הפילוסופיים של חכמי ישראל. ספר זה הוא בעל תרומה רבה למי שהפילוסופיה וההגות היהודית קרובים לליבו, ולמי שמתעניין בהגות יהודית מקורית בהקשר הרחב של הציביליזציה המערבית.

 

על המחברים:

ד"ר בנצי שרייבר הוא ראש תחום מתודולוגיה בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה בבנק ישראל ומרצה בחוג לכלכלה באוניברסיטת בר אילן. ד"ר שרייבר סיים את לימודי הדוקטורט בחוג למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא פרסם עשרות מאמרים על שוק ההון, על שוק המט"ח ובנושאי בנקאות בג'ורנלים מובילים בארץ ובעולם והוא חובב פילוסופיה, יוגה ומוזיקה. פרסם עם רעייתו, דפנה, ספר חידושים על פרשיות השבוע – מנחת דבש (2005).

 

ד"ר צדוק עלון הוא מנהל מרכז המבקרים בבנק ישראל. ד"ר עלון סיים את לימודי הדוקטורט בחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא פרסם מספר ספרי שירה ופרוזה; ספרו האחרון – "שפינוזה – רציונאליסט ומיסטיקן" עומד לראות אור במהלך 2016 בהוצאת רסלינג.

    88.00₪מחיר