top of page
סולם יעקב | ז׳קלין כהנוב

סולם יעקב | ז׳קלין כהנוב

ז'קלין כהנוב היא בבחינת מלכה אצילית, מי שכתביה וספריה זכו להערצה בישראל ומחוצה לה.

כהנוב, ילידת קהיר 1917, למדה בצרפת וארצות הברית, ולבסוף השתקעה בישראל בשנות ה-50. רשימותיה על ישראל הצעירה, שפורסמו לראשונה בכתב העת "קשת" וכונסו לימים בספר הקלאסי "ממזרח שמש" (בעריכת אהרון אמיר) מרחיקות ראות ונוגעות בליבה הרוחשת של האתגרים המונחים עד היום לפתחה של ישראל.

לראשונה מוגש בתרגום עברי רומן המופת של כהנוב, שזכה בפרס מיד עם פרסומו בארצות הברית.

כהנוב משרטטת בדייקנות את תצורות הנוף התרבותי בהם חיה האליטה היהודית בראשית המאה במצרים. דבר אינו חומק ממבטה: חיי היום יום של המשפחה המורחבת, עולם הילדות, על המטפלות והאומנות שבו, חיי הרחוב המצריים. בעיניים פקוחות וברגישות פסיכולוגית מכאיבה, מעמיקה כהנוב לחדור אל האופנים בהם השריש הקולוניאליזם בנפש נתיניו.

    120.00₪מחיר