top of page
אנא מן אלמגרב: על יצירתו של ארז ביטון

אנא מן אלמגרב: על יצירתו של ארז ביטון

אנא מן אלמגרב הינו ספר המחקר הראשון ליצירתו של המשורר ארז ביטון.  ארז ביטון כתב עד כה 6 ספרים שירה מופתיים: מנחה מרוקאית (1976) וספר הנענע (1979), ציפור בן יבשות (1990) תימביסרת - ציפור מרוקאית (2009) ונופים חבושי עיניים(2013), בית הפסנתרים (2015)

ביטון, יליד אלגיר, בן להורים מרוקאיים, עלה עם משפחתו ללוד בשנת 1948 כשהוא בן 6. עקב התעוורות בגיל 11 הוא נשלח לבית חינוך עיוורים בירושלים, וחוויותיו בשנים אלו הן הבסיס הרגשי לספרו, נופים חבושי עיניים.

ארז ביטון הוא בעל תואר שני בפסיכולוגיה שיקומית ועבד בעבר כמטפל ועובד סוציאלי.

בספר כתובים מאמרים מאת חביבה פדיה, חנם חבר, מתי שמואלוף, גלילי שחר, אלמוג בהר, עמרי בן יהודה, הדס שבת-נדיר, קציעה אלון ויוחאי אופנהיימר.

    88.00₪מחיר