top of page
אנגליה בעקבות הגביע הקדוש - טיולי תרבות ורוח באנגליה | זאב בן אריה

אנגליה בעקבות הגביע הקדוש - טיולי תרבות ורוח באנגליה | זאב בן אריה

אנגליה היא ארץ של מסתורין, טירות מכושפות, יערות עבותים, אגמים מכוסי ערפילים ושטחי בר בהרים. ישנם כמה מקומות שבהם הרעלה בין העולמות הנראים והלא נראים דקה במיוחד. אנגליה היא ארץ של אבירים, נסיכות, טירות, אחוות השולחן העגול והמלך ארתור. ובנוסף על כך בריטניה כולה היא מקום של תרבות מגליתית קדומה ומסתורית שהשאירה אחריה מעגלי אבנים ומתחמים מקודשים אדירים כגון סטונהנג' ואווברי. 

החלק הראשון של הספר מביא בפעם הראשונה בעברית מידע מקיף על מערך האתרים המקודשים העתיקים של בריטניה, רבים מהם אתרים מגליתים. הוא מביא תיאוריות אלטרנטיביות מנומקות להקמת מעגלי האבנים והמתחמים האדירים, ופותח נושאים כגון אנרגיית אדמה, ליי ליינס, אטלנטיס, תרבות האלה הקדומה, ארכאו – אקוסטיקה ועוד. רגעים מיוחדים נקשרים למקומות מיוחדים, ומכאן חשיבות ההגעה לאתרים אלו, הידע והרקע המתאימים עוזרים להעצים את החוויה.

החלק השני של הספר עוסק בחיפוש אחר הגביע הקדוש, הוא מתחיל בסיפור המסורת והרוחניות של הקלטים הקדומים, הכוהנים הדרואידים והחורשה הקדושה, האלות והקדרה. מגלה דבר קיומה של נצרות קלטית מיוחדת באנגליה, ויילס ואירלנד, שממנה צמחו לימים אגדות הגביע הקדוש. ומרחיב על המסתורין החבוי בסיפורי המלך ארתור ואבירי השולחן העגול, המקומות המיוחדים שנקשרים אליהם. בחלק זה תמצאו הקדמות נרחבות על נושאים כגון האבירות כדרך מוסרית ורוחנית, ההיסטוריה הסודית של אנגליה, התפתחות מסדרי הבונים החופשיים והבירית, הפיכתה של אנגליה למעצמה עולמית המבוססת על מוסד הג'נטלמן, הקשר המיסטי בין אנגליה לארץ ישראל, ועוד.

    79.00₪מחיר