top of page
בעיני המתבונן - מחוללי קדושה במקומות קדושים כריזמטיים בישראל | זאב בן אריה

בעיני המתבונן - מחוללי קדושה במקומות קדושים כריזמטיים בישראל | זאב בן אריה

הספר ‬‮"‬בעיני‭ ‬המתבונן‭ - ‬מחוללי‭ ‬קדושה‭ ‬במקומות‭ ‬קדושים‭ ‬כריזמטיים‭ ‬בישראל"‬‭ ‬מבוסס‭ ‬על‭ ‬עבודת‭ ‬הדוקטורט‭ ‬של‭ ‬ד"ר‭ ‬זאב‭ ‬בן‭ ‬אריה. ‬הספר‭ ‬החדשני‭ ‬חוקר‭ ‬את‭ ‬הקשר‭ ‬שבין‭ ‬אדם‭ ‬למקום‭ ‬קדוש, ‬ובוחן‭ ‬את‭ ‬האפשרות‭ ‬של‭ ‬מקום‭ ‬להשפיע‭ ‬על‭ ‬אדם‭ ‬בכיוון‭ ‬של‭ ‬התעוררות‭ ‬חוויית‭ ‬הקדושה. ‬הספר‭ ‬מנתח‭ ‬באופן‭ ‬יסודי‭ ‬כמה‭ ‬מהמקומות‭ ‬הקדושים‭ ‬המפורסמים‭ ‬בישראל‭ ‬ומציע‭ ‬רפרטואר‭ ‬של‭ ‬מאפיינים‭ ‬שבעזרתו‭ ‬ניתן‭ ‬להבין‭ ‬את‭ ‬הכריזמה‭ ‬והקסם‭ ‬שלהם. ‬המחקר‭ ‬פורץ‭ ‬הדרך‭ ‬זכה‭ ‬לשבחים‭ ‬רבים‭:‬

 

‮"‬ניתן‭ ‬לומר‭ ‬כי‭ ‬לפנינו‭ ‬מלאכת‭ ‬מחשבת‭ ‬בחקר‭ ‬חווית‭ ‬הקדוּשה‭ ‬המתחוללת‭ ‬בתודעה‭ ‬האנושית‭ ‬במפגש‭ ‬עם‭ ‬מקומות‭ ‬קדושים‭ ‬כריזמטיים‭ ‬בכלל‭ ‬ובארץ‭ ‬ישראל‭ ‬בפרט. ‬בן‭ ‬אריה‭ ‬יצר‭ ‬מודל‭ ‬תיאורטי‭ ‬חדשני‭ ‬ופורץ‭ ‬דרך‭ ‬על‭ ‬ארבעת‭ ‬מחוללי‭ ‬הקדוּשה‭ ‬בתודעה‭ ‬האנושית‭ ‬ואלו‭ ‬הם: ‬הדואליות‭ ‬המאחדת;‬‭ ‬יוצא‭ ‬הדופן‭ ‬הנשגב; ‬המורכבות‭ ‬הפרקטלית; ‬המרכז‭ ‬המחבר. ‬ארבעת‭ ‬מחוללי‭ ‬קדוּשה‭ ‬יסודיים‭ ‬אלו‭ ‬מופעלים‭ ‬באדם‭ ‬ברגע‭ ‬המפגש‭ ‬שלו‭ ‬עם‭ ‬מקום‭ ‬קדוש‭ ‬כריזמטי‭.‬‮"‬

פרופסור‭ ‬אבי‭ ‬אלקיים

 

‮"‬בן‭ ‬אריה‭ ‬מצליח‭ ‬לחשוף‭ ‬ולמפות‭ ‬קונסטלציות‭ ‬שונות‭ ‬של‭ ‬תבניות‭ ‬מייצגות‭ ‬של‭ ‬מחוללי‭ ‬הקדושה,‬‭ ‬הנוכחות‭ ‬במבנה‭ ‬ובסביבה‭ ‬של‭ ‬אתרים‭ ‬אלה. ‬החיבור‭ ‬אף‭ ‬חושף‭ ‬את‭ ‬האינטראקציה‭ ‬המאלפת‭ ‬בין‭ ‬דפוסי‭ ‬תגובה‭ ‬תלוי‬י‭ ‬תרבות‭ ‬לדפוסים‭ ‬הארכיטיפיים. ‬כל‭ ‬זה‭ ‬מהווה‭ ‬תרומה‭ ‬משמעותית‭ ‬לתחום‭.‬‮"‬

פרופסור‭ ‬סרז‮'‬‭ ‬רוג'ר

 

‮"‬החידוש‭ ‬הרב‭ ‬כאן‭ ‬הוא‭ ‬בתפיסתו‭ ‬ההוליסטית‭ ‬של‭ ‬בן‭ ‬אריה‭ ‬שמתייחסת‭ ‬לתופעה‭ ‬בפרספקטיבה‭ ‬המאחדת‭ ‬תחומי‭ ‬מחקר‭ ‬שונים‭ ‬ומאפשרת‭ ‬בכך‭ ‬להאיר‭ ‬היבטים‭ ‬חדשים‭ ‬לכלל‭ ‬תמונה‭ ‬מקורית‭ ‬ומאתגרת‭ ‬של‭ ‬הנושא. ‬בן‭ ‬אריה‭ ‬אינו‭ ‬חושש‭ ‬להביע‭ ‬דעות‭ ‬מקוריות‭ ‬ומסקנות‭ ‬חדשות‭ ‬ומאתגרות‭ ‬שאותן‭ ‬גיבש‭ ‬במחקרו. ‬אין‭ ‬לי‭ ‬ספק‭ ‬שמחקרו‭ ‬יעורר‭ ‬עניין‭ ‬רב‭.‬‮"‬

פרופסור‭ ‬אריה‭ ‬קופסקי

    88.00₪מחיר