top of page
בשבילי מלאני קליין לעמדת תיקון חברתי | דיאנה דניאל שרים

בשבילי מלאני קליין לעמדת תיקון חברתי | דיאנה דניאל שרים

ספרה של דיאנה דניאל שרים מציע מזיגה בלתי שגרתית בין עולמה הפסיכואנליטי של התאורטיקנית הידועה מלאני קליין לעולמות המעורבות והאקטיביזם החברתי. זהו ספר ייחודי ומרתק, הנשען גם על ניסיונה העשיר של המחברת כמנהלת היחידה למעורבות חברתית באוניברסיטה העברית במשך שנים רבות, ומאז פרישתה – כמטפלת מקצועית בתחום הנפש.

כמו בספרה הקודם, "מדרשי שיר", גם לאורך ספר זה משובצת שירה עכשווית, המוסיפה לו איכות פיוטית.

 

"זה ספר מצויין, מלמד וחשוב. קיים מחסור של ממש בחשיבה פסיכואנליטית עמוקה על תהליכים היסטוריים, פוליטיים וחברתיים ונקודת המבט הקלייניאנית חסרה במיוחד והיא מוצגת כאן במלוא מורכבותה ויופייה."

- ערן רולניק

פסיכואנליטיקאי ופסיכיאטר, החברה הפסיכואנליטית בישראל.

מחבר ״ריפוי בדיבור - 13 שיחות פסיכואנליטיות״ (רסלינג 2022)

    70.00₪מחיר