top of page
דרך הדקל - מסלול העלייה לרגל מעכו לירושלים | זאב בן אריה

דרך הדקל - מסלול העלייה לרגל מעכו לירושלים | זאב בן אריה

יש כיום ספרים רבים על העלייה לרגל לירושלים, אבל רובם אקדמיים ולא נוגעים במימד האישי. לפני הכול, את המסע אדם צריך לעשות בעצמו, וברוב המקרים כותבי הספרים הללו לא יצאו למסעות. בזה טמון השוני שבספר על "דרך הדקל", בהיותו אורג את החוויות של כותב הספר מהמסע שהמחבר ערך בעצמו מעכו לירושלים בכדי לגלות את השלב הבא בחייו לאחר הגיעו לגיל 60. עם ידע מעמיק בנושאי קדושה, מדעי הדתות, אבירות ימי הביניים והמיסטיקה הנוצרית, ומחקר ראשוני מסוגו המגלה את דבר קיומה של "דרך הדקל", דרך עולי הרגל ההיסטורית בימי הביניים (זמן קיום ממלכת הצלבנים).

אחת ממטרות הספר שלפניכם היא להציע חידוש לחוויית העלייה לרגל, ובעיקר להזמין אתכם לצאת אל המסע הזה בעצמכם, בין אם אתם יהודים, נוצרים או מוסלמים, תוך כדי שאתם משתמשים בספר כמעין מדריך למסלול המיוחד הזה. זאת מתוך הבנה שהיציאה לדרך, המסע וההגעה הם תהליכים עוצמתיים מאוד המפעילים תבניות עמוקות בתת מודע שלנו, הקיימות שם מזמן היותנו ציידים לקטים הנעים במסע מקודש על פני האדמה. הספר "דרך הדקל" טוען שמסע העלייה לרגל מאפשר לנו לפתח מודעות חדשה, הנעזרת ברצף המקומות ומשרעת (רצף) הזמן, ומציע שזהו אחד הדברים הדרושים לנו כחברה וכבני אדם בזמן הזה.

    79.00₪מחיר