top of page
הולכים למורי | רובי יהושע

הולכים למורי | רובי יהושע

בלשון ערבה ורבת ניחוחות רושם רובי יהושע פרקי זיכרון מילדותו, עת ״למד להיות תימני״ אצל המורי, ובה בעת הבין ברגישות ובתחכום שהוא גם לומד את שפת ״כיתה אלף״, שפת מערכת החינוך וחרושת התרבות הישראלית.

הספר מושך וכובש את הלב באיכות הבעתו המדויקת והנועזת ומצית את הדמיון בישירותו ובתמימותו של הילד המתבגר, ההולך וחותר בהתרגשות אל שורשי זהותו. זה סיפור שטרם סופר ועתה ודאי יסופר וייקרא עוד ועוד.

                                                                                                                                                           פרופ׳ חנה נוה

 

רובי יהושע, יליד ישראל, גדל במושב במרכז הארץ בראשית שנות השישים של המאה שעברה, בין עולים חדשים מתימן וממזרח אירופה. בוגר הפקולטה לחקלאות באוניברסיטה העברית. במהלך השנים עסק בתכנון גנים ועבד בתעשיית ההיי-טק. מלמד בהתנדבות שיעורי אהבת הקריאה בבית ספר יסודי. הולכים למורי הוא ספרו הראשון, פרי געגועיו לניגונים ולריחות של בית הוריו.

    88.00₪מחיר