top of page
הלילה  |  בִּילְגֶה קַרַסוּ

הלילה  |  בִּילְגֶה קַרַסוּ

בשנת‭ ‬1985‭ ‬מפרסם‭ ‬בילגה‭ ‬קרסו‭ ‬בטורקיה‭ ‬את‭ ‬יצירת‭ ‬המופת  "‬הלילה".‬

זוהי‭ ‬יצירה‭ ‬אפלה, ‬השואבת‭ ‬מן‭ ‬המציאות‭ ‬אותה‭ ‬חווה: ‬מוראות‭ ‬המשטר הצבאי‭ ‬הטורקי‭ ‬באותן‭ ‬שנים. ‬בילגה‭ ‬קרסו,‭ (‬1995-1930‭) ‬לשעבר‭ ‬ישראל קרסו‭ ,‬היה‭ ‬מחשובי‭ ‬הסופרים‭ ‬הטורקים‭ ‬ואף‭ ‬כונה‭ "‬החכם‭ ‬של‭ ‬הספרות הטורקית.‭ ‬הוא‭ ‬היה‭ ‬איש‭ ‬רדיו, ‬מתרגם, אינטלקטואל‭ ‬ואיש‭ ‬רוח. ‬יצירתו ‭"‬הלילה" ‬מאזכרת‭ ‬במורכבותה‭ ‬את  "‬הטירה" ‬של‭ ‬קפקא‭ ‬ואת‭ "‬1984‭" ‬של אורוול. ‬פרנויה, ‬אימה, ‬רפלקסיה‭ ‬ארספואטית‭ ‬מבעיתה‭ - ‬אלו‭ ‬הם‭ ‬חומרי היצירה. ‬ועם‭ ‬זאת‭ - ‬פיוטיות‭ ‬נפלאה, ‬חובקת‭-‬כל, ‬שרויה‭ ‬על‭ ‬היצירה‭ ‬כולה‭.‬ דומה‭ ‬כי‭ ‬קרסו‭ ‬נאבק‭ ‬למצוא‭ ‬שפה‭ ‬חדשה‭ ‬שתבטא‭ ‬את‭ ‬הפחד‭ ‬מפני החשיכה, ‬על‭ ‬שלל‭ ‬מובניה‭ ‬‮–‬‭ ‬והצליח‭ ‬בכך‭.‬

    70.00₪מחיר