top of page
ובשקט הולך וגובר | צדוק עלון

ובשקט הולך וגובר | צדוק עלון

זה‭ ‬שני‭ ‬עשורים‭ ‬מתבלטת‭ ‬שירתו‭ ‬של‭ ‬צדוק‭ ‬עלון‭ ‬במרחב‭ ‬השירה‭ ‬הישראלי‭ ‬התוסס. ‬מחד‭ ‬גיסא, ‬זוהי‭ ‬שירה‭ ‬המנכיחה את‭ ‬נטייתו‭ ‬החזקה‭ ‬של‭ ‬עלון‭ ‬לפילוסופיה‭ ‬של‭ ‬שפינוזה‭ ‬‮–‬‭ ‬עלון‭ ‬הוא‭ ‬בעל‭ ‬תואר‭ ‬דוקטור‭ ‬לפילוסופיה‭ ‬מן‭ ‬האוניברסיטה‭ ‬העברית‭ ‬‮–‬‭ ‬ומאידך‭ ‬גיסא‭, ‬זוהי‭ ‬שירה‭ ‬בעלת‭ ‬רגישות‭ ‬עצומה‭ ‬אל‭ ‬מול‭ ‬חיי‭ ‬היום־יום, ‬אל‭ ‬מול‭ ‬האנשים‭ ‬הפשוטים, ‬אל‭ ‬מול‭ ‬פכֵּי החיים‭ ‬הקטנים‭ ‬ביותר‭. ‬

במודוס‭ ‬פואטי‭ ‬רך‭ ‬להפליא, ‬גדוש‭ ‬חמלה, ‬פיוס‭ ‬והשלמה, ‬עלון, ‬אשר‭ ‬פרסם‭ ‬עד‭ ‬כה‭ ‬אחד־עשר‭ ‬ספרים‭ (‬שירה, ‬פרוזה‭ ‬והגות,‭) ‬משלב‭ ‬בערבוביה‭ ‬גם‭ ‬בספר‭ ‬שירים‭ ‬זה‭ ‬שמחה‭ ‬ועצב‭ ‬‮–‬‭ ‬שמחה‭ ‬על‭ ‬עצם‭ ‬מימוש‭ ‬הקיום‭ ‬ועצב‭ ‬על‭ ‬אשר‭ ‬הווייתנו‭ ‬חולפת‭.‬

 

על המחבר: יליד ירושלים, 1954, נשוי ואב לשלוש בנות.

‬פרסם‭ ‬ספרי‭ ‬שירה, ‬פרוזה‭ ‬והגות‭. ‬

בעל‭ ‬תואר‭ ‬שלישי‭ ‬בפילוסופיה‭ ‬מטעם‭ ‬האוניברסיטה‭ ‬העברית‭ ‬בירושלים‭. ‬

שירים, ‬סיפורים‭ ‬קצרים‭ ‬ורשימות‭ ‬ביקורת‭ ‬פרי‭ ‬עטו‭ ‬התפרסמו‭ ‬בבמות‭ ‬הספרותיות‭ ‬השונות, ‬בעיתונות‭ ‬הכתובה‭ ‬ובכתבי־עת‭ ‬מודפסים‭ ‬ומקוונים‭.‬

    60.00₪מחיר