top of page
יופיו של הורד - טיולי תרבות ורוח בבולגריה | זאב בן אריה

יופיו של הורד - טיולי תרבות ורוח בבולגריה | זאב בן אריה

הבעיה בעולם שלנו היא לא רק היעלמות בעלי החיים והצמחים, אלא שגם תרבויות אנושיות הופכות לזנים נכחדים, וחבל על העושר של ניסיון וחוויה אנושית שהולכים לאיבוד. אמירה זו היא ההשראה לסדרת ספרי "טיולי תרבות ורוח". יש ברחבי העולם מקומות רבים שבהם המסורות המקומיות העתיקות נשתמרו, ובולגריה היא אחת מהמקומות הללו. ישנם שני דברים שבהם בולגריה תרמה באופן יוצא דופן למורשת האנושית: ראשית, עובדת היותה אחד המקומות הראשונים בעולם שבהם הופיעה תרבות האלה בפרהיסטוריה, ולאחר מכן תרבויות עתיקות ומיוחדות כגון זו של התראקים. שנית, עובדת היותה המקום שבו הומצא הכתב הקירילי והתפתח סוג מיוחד של נצרות מסיטית, הן בתוך הכנסייה והן מחוצה לה.

הספר מציע שני מסלולים למטייל המעוניין לגלות את אוצרותיה של בולגריה, האחד בעקבות תרבויות עתיקות, והשני בדגש נצרות ולאומיות. כל אחד משני המסלולים הוא מעגלי ומתרכז בעשרות אתרים עיקריים עליהם מרחיב הספר. לכל אחד משני המסלולים ישנה הקדמה מקיפה על הרקע ההיסטורי, הדתי, התרבותי, תוך "פזילה" לכיוון של תיאוריות רוחניות אלטרנטיביות. במסלול הנוצרי תמצאו מפתח של משמעות צבעים, סמלים, מספרים, אדריכלות ואמנות בכנסיות נוצריות. במסלול תרבויות עתיקות תמצאו תיאור של מסורות הפולקלור העיקריות במחזור עונות השנה.

    69.00₪מחיר