top of page
מסתורין יווני - טיולי תרבות ורוח ביוון | זאב בן אריה

מסתורין יווני - טיולי תרבות ורוח ביוון | זאב בן אריה

התרבות המערבית, שאנחנו חלק ממנה, היא תוצר של המוסר היהודי נוצרי בשילוב עם דרך המחשבה והחיים היוונית. היוונים נתנו לעולם את הפילוסופיה, הדמוקרטיה, המדעים, האמנות, המשחק, התיאטרון, האתלטיקה ועוד. לרגע קצר זרח אור גדול מהארץ הקטנה והיפה, שממנו אנו נהנים עד היום. 

הספר מסתורין יווני איננו מדריך טיולים רגיל, אלא נועד להיות כלי עזר בידי מי שמעוניין להכיר את תרבות יוון העתיקה לעומק, תוך כדי טיול באתרים הנפלאים. תמצאו בו הסברים מפורטים על האמונה והדרך הייחודית של היוונים, מסורת החניכה והמסתורין, ובהמשך לכך מסלול באתרים הנפלאים של יוון העתיקה, חלקם לא מוכרים, הקשורים למסורות הרוחניות הללו ולחיפוש האנושי אחר משמעות.  

חלקו השני של הספר עוסק ברוחניות של הנצרות היוונית אורתודוקסית, ומגלה בפעם הראשונה באופן נהיר לקהל הרחב את קיום מסורת התיאוזיס (הפיכת אדם לאל) וטכניקת ההסיכאזם (מדיטציה נוצרית). בהמשך לכך הספר מציע מסלול בעקבות אתרים נוצרים מרתקים, ומביא מפתחות להבנת המשמעות של האמנות והאדריכלות המקודשת של המנזרים והכנסיות. 

    79.00₪מחיר