top of page
נשף המסכות של יצחק גורמזאנו גורן, קריאות ביצירותיו בספרות ובתיאטרון

נשף המסכות של יצחק גורמזאנו גורן, קריאות ביצירותיו בספרות ובתיאטרון

לראשונה‭ ‬זוכה‭ ‬יצירתו‭ ‬הענפה‭ ‬של‭ ‬יצחק‭ ‬גורמזאנו‭ ‬גורן (‬יליד‭ ‬1941‭ , ‬אלכסנדריה) ‬ לשלל‭ ‬התבוננויות‭ ‬מחקריות. ‬בספר‭ ‬זה‭ ‬מאמרים‭ ‬פרי‭ ‬עטם‭ ‬של‭ :‬בתיה‭ ‬שמעוני, ‬עמרי‭ ‬הרצוג, ‬רמי‭ ‬קמחי, ‬נפתלי‭ ‬שם‭ ‬טוב, ‬עמיאל‭ ‬אלקלעי, ‬קציעה‭ ‬עלון, ‬דביר‭ ‬אברמוביץ, ‬ליאת‭ ‬סידס‭ ‬ודליה‭ ‬כהן‭ ‬קנוהל. ‬הקורפוס‭ ‬היצירתי‭ ‬שלו‭ ‬נפרש‭ ‬על‭ ‬פני‭ ‬למעלה‭ ‬מ‭ ‬40‭-‬שנה, ‬וכולל‭ ‬בתוכו‭ ‬הן‭ ‬רומנים‭ ‬והן‭ ‬מחזות. ‬גורמזאנו‭ ‬גורן‭ ‬פרץ‭ ‬לראשונה‭ ‬לתודעה‭ ‬הציבורית‭ ‬עם‭ ‬ספרו‭ ‬קיץ‭ ‬אלכסנדרוני, ‬שזכה‭ ‬בשנים‭ ‬האחרונות‭ ‬לתרגום‭ ‬לאנגלית‭ ‬ולהערכה‭ ‬רבה‭ ‬גם‭ ‬בארצות‭ ‬הברית. ‬מאז‭ ‬פרסם‭ ‬15‭ ‬ספרים, ‬ומחזות‭ ‬ותסריטים. ‬באסופה‭ ‬זו‭ ‬ימצאו‭ ‬הקוראות‭ ‬והקוראים‭ ‬התייחסות‭ ‬מחקרית‭ ‬מקיפה‭ ‬ומעמיקה‭ ‬ליצירתו‭ ‬המגוונת. ‬

 

‭"‬יצירתו‭ ‬של‭ ‬יצחק‭ ‬גורמזאנו‭ ‬גורן‭ ‬סובבת‭ ‬סביב‭ ‬תהפוכותיה‭ ‬החמקמקות‭ ‬של‭ ‬התשוקה‭. ‬הטרילוגיה‭ ‬האלכסנדרונית‭ ‬שלו‭ ‬הִנָהּ‭ ‬בבחינת ‭ ‬Tour de force‭ ‬ בשדה‭ ‬הסיפורת‭ ‬ומקדימה‭ ‬כמה‭ ‬וכמה‭ ‬התפתחויות‭ ‬בספרות‭ ‬העברית‭."‬

פרופ׳ ‬עמיאל‭ ‬אלקלעי

 

‭"‬יצירתו‭ ‬של‭ ‬גורמזאנו‭ ‬גורן‭ ‬על‭ ‬הסניורה (‬דונה‭ ‬גרסיה) ‬נולדה‭ ‬מתוך‭ ‬מחויבות‭ ‬והערצה. ‬הוא‭ ‬מצליח‭ ‬להפוך‭ ‬את‭ ‬הדמות‭ ‬ההיסטורית‭ ‬העלומה, ‬שהמידע‭ ‬אודותיה‭ ‬אינו‭ ‬רב, ‬לדמות‭ ‬בשר‭ ‬ודם‭ ‬אנרגטית, ‬חריפת‭ ‬מחשבה‭ ‬ויצרית‭."‬

ד‭"‬ר‭ ‬בתיה‭ ‬שמעוני

 

‭"‬הפואטיקה‭ ‬העשירה‭ ‬של‭ ‬גורמזאנו‭ ‬גורן, ‬שנפרסת‭ ‬על‭ ‬פני‭ ‬פרוזה‭, ‬מחזות, ‬תסריטים‭ ‬ותסכיתים, ‬מעולם‭ ‬לא‭ ‬נענתה‭ ‬לכללים‭ ‬ז‭'‬אנריים‭ ‬סדורים‭ ‬ולא‭ ‬התמסרה‭ ‬בצייתנות‭ ‬לצוויהם‭ [...] ‬הספר‭ ‬מלכת‭ ‬היהודים‭ ‬מתנער‭ ‬במופגן‭ ‬מהחוזה‭ ‬הספרותי‭ ‬שנחתם‭ ‬בין‭ ‬ספר‭ ‬לבין‭ ‬קוראיו‭: ‬במהלכו‭ ‬הוא‭ ‬מדלג‭ ‬מסוחרר‭ ‬‮–‬‭ ‬מתוך‭ ‬מודעות‭ ‬עצמית‭ ‬עמוקה, ‬ואפילו‭ ‬במחווה‭ ‬של‭ ‬קריצה‭ ‬‮–‬‭ ‬בין‭ ‬דפוס‭ ‬ז‭'‬אנרי‭ ‬אחד‭ ‬לאחר. ‬הוא‭ ‬מפעיל‭ ‬בתוך‭ ‬כך‭ ‬תהליך‭ ‬קריאה‭ ‬סוער״. ‬

ד‭"‬ר‭ ‬עמרי‭ ‬הרצוג

    75.00₪מחיר