top of page
ספוּנה בקדוּשה: נזירות ירושלים בשלהי העת העתיקה  |  מויש מעוז

ספוּנה בקדוּשה: נזירות ירושלים בשלהי העת העתיקה  |  מויש מעוז

ספרו‭ ‬של‭ ‬משה‭ ‬מעוז‭ ‬מציע‭ ‬מחקר‭ ‬דקדקני‭ ‬אודות‭ ‬נזירות‭ ‬ירושלים‭ ‬הנוצרית‭-‬ביזנטית‭ ‬בין‭ ‬המאות‭ ‬השלישית‭ ‬והשביעית. ‬זוהי‭ ‬תקופה‭ ‬סוערת‭ ‬ועתירת‭ ‬מתחים. ‬שלל‭ ‬דמויות‭ ‬ססגוניות‭ ‬‮ - נזירים, ‬אצילות‭ ‬לשעבר‭ ‬שזנחו‭ ‬את‭ ‬חיי‭ ‬המותרות, ‬קיסרית‭ ‬בגלות, ‬מלאו‭ ‬את‭ ‬רחובות‭ ‬העיר. ‬ועידת‭ ‬כלקדון‭ ‬יצרה‭ ‬פילוג‭ ‬תיאולוגי‭ ‬שקיים‭ ‬עד‭ ‬היום, ‬אשר‭ ‬חילק‭ ‬את‭ ‬הנוצרים‭ ‬בירושלים‭ ‬לשניים‭ ‬‮ - תומכי‭ ‬ומתנגדי‭ ‬החלטות‭ ‬הוועידה. ‬זאת‭ ‬ועוד: ‬בשנת‭ ‬614‭ ‬נכבשת‭ ‬ירושלים‭ ‬על‭ ‬ידי‭ ‬הפרסים‭ ‬אשר‭ ‬מחריבים‭ ‬את‭ ‬ירושלים‭ ‬הנוצרית‭ ‬ולוקחים‭ ‬לשלל‭ ‬את‭ ‬הצלב‭ ‬המקורי. ‬אולם‭ ‬כיבושם‭ ‬אינו‭ ‬מחזיק‭ ‬מעמד‭ ‬זמן‭ ‬רב. ‬בשנת‭ ‬630‭ ‬יוצא‭ ‬קיסר‭ ‬ביזנטיון‭ ‬הרקליוס‭ ‬בתהלוכת‭ ‬ניצחון‭ ‬במהלכה‭ ‬הוא‭ ‬משיב‭ ‬את‭ ‬הצלב‭ ‬לכנסיית‭ ‬הקבר. ‬ירושלים‭ ‬הביזנטית‭ ‬שבה‭ ‬לתחייה, ‬עד‭ ‬הכיבוש‭ ‬המוסלמי‭.‬

זהו‭ ‬ספר‭ ‬חובה‭ ‬למתעניינים‭ ‬בהיסטוריה, ‬בתולדות‭ ‬הנצרות, ‬בארכאולוגיה, ‬ובחקר‭ ‬ירושלים‭.‬

 

המחבר, ד"ר משה (מויש) מעוז, חוקר דתות ארץ ישראל, סיים עבודת דוקטורט בחוג לימודי א"י באוניברסיטת חיפה, מורה דרך ומדריך טיולים ותיק ועתיר נסיון.

מדריך ומרצה מבוקש, המתמחה באתרי דתות הארץ, עדותיה וטכסיה. מתגורר בזכרון יעקב.

    125.00₪מחיר