top of page
עונה בהקרי | פריט אדגו

עונה בהקרי | פריט אדגו

עונה‭ ‬בהַקַּרִי, ‬ספרו‭ ‬של‭ ‬הסופר‭ ‬הטורקי‭ ‬פריט‭ ‬אדגו‭,‬ נחשב‭ ‬לאחת‭ ‬מן‭ ‬הקלאסיקות‭ ‬המודרניות‭ ‬בשפה‭ ‬הטורקית‭.‬ הספר‭ ‬תורגם‭ ‬לשפות‭ ‬רבות‭ ‬וזכה‭ ‬בפרסים. ‬

ביד‭ ‬אמן‭ ‬מגולל‭ ‬המספר‭ ‬את‭ ‬שהותו‭ ‬הכפויה‭ ‬בכפר‭ ‬הכורדי‭ ‬הַקַּרי‭,‬ אליו‭ ‬הגיע, ‬כפי‭ ‬שנרמז‭ ‬בספר‭, ‬בשל‭ ‬הגליה‭ ‬פוליטית‭.

הספר‭ ‬הפיוטי‭ ‬להפליא‭ ‬מחבר‭ ‬בין‭ ‬עלילה‭ ‬ריאליסטית‭ ‬דוקרנית‭ ‬לפסיכולוגיית‭ ‬מעמקים‭,‬ ומציג‭ ‬ללא‭ ‬כחל‭ ‬ושרק‭ ‬את‭ ‬תנאי‭ ‬החיים‭ ‬האיומים‭ ‬בכפרים‭ ‬הכורדיים‭ ‬בטורקיה‭.‬ הספר, ‬שראה‭ ‬אור‭ ‬ב‮–‬1977, ‬נכתב‭ ‬בימי‭ ‬משטר‭ ‬הצנזורה‭ ‬הטורקית‭ ‬והמילה‭ "‬כורדים‭" ‬אינה‭ ‬נזכרת‭ ‬כלל‭ ‬לאורכו.   ‬

לאחרונה‭ ‬יצאה‭ ‬לאור‭ ‬בטורקיה‭ ‬מהדורה‭ ‬מיוחדת‭ ‬של‭ ‬הספר‭,‬ במלאות‭ ‬לו‭ ‬40‭ ‬שנה. ‬

    65.00₪מחיר