top of page
רב הנסתר על הגלוי | משה מעוז

רב הנסתר על הגלוי | משה מעוז

כיצד הפכה ארץ ישראל ממחוז נידח בשולי האימפריה העות'מאנית לאבן שואבת וליעד להטבעת חותם קתולי לטיני? כיצד תרמו עשרות המנזרים לעיצוב אופייה ונופיה של ארץ ישראל בתחומי החינוך, החקלאות, הכלכלה והחברה ובתחומים נוספים?

 

רב הנסתר על הגלוי — הנזירות הקתולית הלטינית בארץ ישראל 1914-1799 הינו מחקר ראשוני ומונומנטלי העוסק בנוכחות הקתולית בארץ ישראל בעת החדשה. באופן מרתק וייחודי מאפשר הספר כניסה לעולמות נסתרים המצויים בנופיה הטבעיים, האנושיים וההיסטוריים של ארץ ישראל.

הספר מהווה נדבך חשוב בהכרת והבנת תהליכי עיצוב "הגיאוגרפיה הקדושה" הנוצרית, גיאוגרפיה מרתקת שסימניה הם מנזרים ומוסדות הומניטאריים, אתרי צליינות ומוקדי השפעה, מסדרים קתוליים וקהילות המייצגות מדינות שונות. הספר מבוסס על מחקר מעמיק, חובק העולם הקתולי בארץ ובאירופה, ופותח צוהר לכל שוחרי ידיעת הארץ; מתעניינים, סיירים וטיילים, מורי דרך וחוקרים, המוזמנים "לצלול" לעולם הנוצרי המגוון ולדלות ממנו מידע.

הספר משופע בצילומים ומפות מאירי עיניים והמאפשרים לכל דכפין "לסייר" עמו בעולם הנזורה הקתולי. ספר חובה להיסטוריונים ולחוקרי ארץ ישראל.

 

ד"ר משה (מויש) מעוז, חוקר דתות ארץ ישראל, סיים עבודת דוקטורט בחוג לימודי א"י באוניברסיטת חיפה, מורה דרך ומדריך טיולים ותיק ועתיר נסיון.

מדריך ומרצה מבוקש, המתמחה באתרי דתות הארץ, עדותיה וטכסיה. מתגורר בזכרון יעקב.

    125.00₪מחיר