top of page
שלושה גברים, שלוש ערים: תל אביב - איסטנבול - לונדון | מיקי כץ

שלושה גברים, שלוש ערים: תל אביב - איסטנבול - לונדון | מיקי כץ

כיצד מתנהלים החיים העירוניים? במה שונים החיים בעיר הגדולה מן החיים בעיירה, בכפר או במושב? כיצד נולדת אהבת העיר ובמה היא מתבטאת?

מאיר, גיבור הרומן סוף דבר מאת י׳ שבתאי, קמאל, גיבור מוזיאון התמימות מאת א׳ פאמוק והנרי, גיבור שבת מאת א׳ מקיואן, חיים בעיר הגדולה. מאיר חי בתל אביב, קמאל - באיסטנבול, והנרי - בלונדון. שלושתם שבויים באהבת העיר, מצֵרים על השינויים החלים בה ואינם מסוגלים לחיות, פשוטו כמשמעו, מחוץ לגבולותיה. כיצד מתבטאת אהבה אין סופית זו לעיר אצל כל אחד מהם? היכן ממוקם המקום שלו הם קוראים ״בית״ בתוך העיר? מה משותף לשלושה גברים החיים בערים כה שונות זו מזו ומה מבדיל ביניהם? ספר זה מספק מענה, ולו חלקי, על השאלות הללו תוך הפקת תובנות על חלומות ותקוות, שגשוג ואכזבה, ובעיקר - על העונג שבחיים העירוניים.

 

ד״ר מיקי כץ היא עורכת, סופרת וחוקרת תרבות בתחומי מגדר ואתיקה. שני ספריה הקודמים, מוזה במטבח — נשים כותבות על אוכל ואהבה ו-בנות העיר הגדולה — סקס, רומנטיקה ופמיניזם, עוסקים בסוגיות של מגדר ומתמקדים בגיבורות ספרותיות נשיות. ספר זה מוקדש לשלושה גברים ולחיים העירוניים.

    88.00₪מחיר