top of page
העוצמה הגדולה

העוצמה הגדולה

המתקשר מטין טנרגיון מקבל את מסריו מן "העוצמה הגדולה". חלק קטן ממסריו הופיע כבר ב"ספר הידע", ובספר זה נחשפים הם במלואם. אלו הם מסרים רוחניים מיוחדים במינם, מרתקים ועשירים בידע חדש. כדבריו של מטין טנרגיון עצמו, הם מיועדים ל-"מי שתודעתו פתוחה לאינסוף". 

    85.00₪מחיר