top of page
זרע האור | מילנה

זרע האור | מילנה

״‬הזרע״ ‬הינו‭ ‬שיח‭ ‬יקר‭ ‬ערך‭ ‬על‭ ‬חיי‭ ‬האדם‭ ‬כפי‭ ‬שהם‭ ‬נצפים‭ ‬מנקודת‭ ‬השקפה‭ ‬קוסמית. ‬הוא‭ ‬ירגש‭ ‬את‭ ‬אלה‭ ‬המעזים‭ ‬לשאול‭ ‬למה‭ ‬למות,  ‬מדוע‭ ‬להתגלגל‭ ‬ואשר‭ ‬סומכים‭ ‬על‭ ‬ידיעתם‭ ‬הפנימית‭ ‬שהיננו‭ ‬ישויות‭ ‬אלמותיות‭. ‬

המחברת‭ ‬שופכת‭ ‬אור‭ ‬על‭ ‬מקורותיו‭ ‬החוץ‭-‬ארציים‭ ‬של‭ ‬זרע‭ ‬האנוש‭ ‬וההשפעות‭ ‬השמיימיות‭ ‬המיושמות‭ ‬לטובת‭ ‬השלמת‭ ‬התפתחותו‭ ‬הארצית‭ ‬של‭ ‬בן‭ ‬האדם. ‬הערכה‭ ‬מחודשת‭ ‬ניתנת‭ ‬למגוון‭ ‬של‭ ‬השקפות‭ ‬המיוחסות‭ ‬לצמיחה‭ ‬פנימית, ‬לזמן‭ ‬ולבורא‭. ‬

ספר‭ ‬זה‭ ‬המציג‭ ‬תוכנית‭ ‬קוסמית‭ ‬של‭ ‬יכולת‭ ‬אנושית, ‬ימריץ‭ ‬את‭ ‬כל‭ ‬מחפשי‭ ‬האמת‭ ‬להפוך‭ ‬את‭ ‬נוכחותם‭ ‬בעולם‭ ‬לחוויה‭ ‬משמעותית‭ ‬יותר‭ ‬ויכין‭ ‬אותם‭ ‬למפגש‭ ‬עם‭ ‬עידן‭ ‬חדש‭ ‬של‭ ‬קיום‭ ‬אנושי‭. ‬

    70.00₪מחיר