top of page
תמונה | דני אדמסו

תמונה | דני אדמסו

דני‭ ‬אדמסו‭ ‬מגולל‭ ‬בשיריו‭ ‬ללא‭ ‬מורא‭ ‬את‭ ‬המתרחש‭ ‬מאחורי‭ ‬הקלעים‭ ‬של‭ ‬שחורות‭ ‬בישראל, ‬כתיבתו‭ ‬נוגעת‭ ‬ברגעי‭ ‬מציאות‭ ‬מטלטלים‭ ‬הנשזרים‭ ‬במבט‭ ‬ארס–פואטי‭ ‬על‭ ‬השירה‭ ‬כביטוי‭ ‬לרוח‭ ‬האדם. ‬שירתו‭ ‬מעניקה‭ ‬לשירה‭ ‬העברית‭ ‬העכשווית‭ ‬קול‭ ‬חדש‭ ‬ומיוחד‭ ‬במינו. ‬אדמסו‭ ‬הוא‭ ‬בעל‭ ‬תואר‭ ‬שלישי‭ ‬מהמחלקה‭ ‬לפרשנות‭ ‬ותרבות‭ ‬באוניברסיטת‭ ‬בר–אילן. ‬עבודת‭ ‬הדוקטורט‭ ‬שלו ‭"‬שחורות‭ ‬בישראל״, ‬נשמעת‭ ‬לאורך‭ ‬הקובץ. ‬שיריו‭ ‬התפרסמו‭ ‬בעיתון ‭"‬הארץ״ ‬ובכתבי‭ ‬עת‭ ‬שונים‭.‬

    65.00₪מחיר